Styret består av følgende medlemmer:

Verv
Navn
Telefon
Leder
Thomas Doull
98 28 16 82
Nestleder
Atle Seljestad
41 34 74 80
Sekretær
Mads Henden
99 40 17 44
Medlem
Natascha Ross
99 00 60 16
Medlem
Dagfinn Rustand
90 76 66 44
Medlem
Lars Selnes
90 02 48 13
Varamedlem
Aase Renee Hole

Varamedlem
Kjetil Rustad