Feltskyting har gjennom flere år vært en populær skytegren med mange muligheter for å sette opp en løype og hvor ingen standplasser er like.

En ordinær feltløype består av 10 standplasser med varierende antall mål, størelse på mål, antall målgrupper, avstand og skytetid. I tillegg er det varierende skytestillinger (stående, knestående, sittende og liggende). En del av skytestillingen omfatter også hvordan skytter holder våpen under gjennomføring av øvelsen (én hånd eller to hender).

Feltskyting er spennende og gir mulighet til å konkurrere i flere øvelser med ulike typer våpen. Du vil ofte se at samme deltaker stiller til flere starter på sammen stevne.

Øvelser i Feltskyting:

  • Finfelt
  • Grovfelt
  • Militærfelt
  • Revolverfelt
  • Spesialpistol
  • Spesialrevolver
  • Magnum 1
  • Magnum 2


T96, også kalt "Kråkefelt" er et presisjonsprogram som skytes på avstander fra 11 til 25 meter, med tider fra 150 til 10 sekunder og skiver som består av 5 like store sirkler med innersone. Skytestillingen er stående med én hånd eller to hender. Det konkurreres i de samme øvelsene som i ordinær feltskyting.


Norgesfelt er en variant som først ble arrangert i 2014. Løypa settes opp med 8 standplasser på 15 og 25 meter hold etter en fast mal. Det er lik skytetid (10 sekunder) på alle standplassene.

Dette gjør at du kan måle deg mot skyttere over hele landet. Det er også en fin måte å måle sin egen progresjon på.

Resultater i Norgesfelt føres i alle feltøvelser utenom Magnum 1 og 2.


For mer informasjon om Feltskyting: