Kontrollutvalget består av følgende medlemmer:

Verv
Navn
Telefon
Leder
Målfrid Vannebo

Medlem
Mette Ulleberg

Varamedlem