Medlemskontingent

Medlemskontingenten er vedtatt av årsmøtet og er pr. d.d. kr 425,00 for ordinærmedlemmer og kr 275,00 for ungdoms-, junior-, honnør- og familiemedlemmer pr. år. Med vår tilknytning til Norges Skytterforbund og Buskerud Skytterkrets tilkommer det en forbundskontingent på kr 450,00 og kretskontingent på kr 75,00 pr. år.

Ordinærmedlem (f.o.m 21 år)kr 950,00 *
Honnør- (f.o.m. 67 år og uføre) og familiemedlemkr 800,00 *
Ungdoms- og juniormedlem (t.o.m. 20 år)kr 275,00
Sidemedlemkr 425,00
Sidemedlem (honnør)kr 275,00
Dynamisk-gruppekr 100,00
Western-gruppekr 300,00

* Inkluderer forbunds- og kretskontingent.

Ungdoms- og juniormedlemmer er fritatt fra forbunds- og kretskontingent.

Medlemskontingent i DSSN faktureres av forbundet. Se DSSN sine nettsider for oppdatert informasjon om medlemskontingent: https://dssn.no/


Baneleie og ammunisjon

Baneleie Meheia (25 m bane)kr 50,00
Baneleie Kongsberghallen (25 m bane)kr 50,00
Ammunisjon .22 LR, 50 stk.kr 60,00


Kurs

Sikkerhetskurskr 500,00
Sikkerhetskurs (student)
kr 300,00
Sikkerhetskurs (SWS)
Godkjenningskurs (DSSN)