Ungdomsgruppe

Ungdomsgruppa så dagens lys i 2010. Bakgrunnen for oppstart var at klubben ville tilrettelegge for ungdom som ønsker å prøve pistolskyting.

Pistolskyting er en konsentrasjonsfremmende Idrett som passer for alle i alderen 10 til 20. Ungdommsgruppa fikk i 2014 Kongsberg kommunes inkluderingspris for sitt arbeid.

På treninger for ungdomsgruppa vil det være flere interne instruktører som følger opp. Dette både for å ha god sikkerhet, men også for å gi hver enkelt så god oppfølging som mulig.


Vi ønsker alle nye ungdomskyttere velkommen til å prøve en spennende idrett!