Kongsberg Sportsskyttere

Dynamisk-gruppa i Kongsberg fikk offisiell start i 2010, ved gjennomføring av obligatorisk kurs i regi av klubben. Gruppen har i dag ca 28 medlemmer, der mange av de allerede har deltatt på flere stevner i Norge og Sverige.

Dynamisk skyting har sitt utspring i taktisk/militær skyting, og er i dag organisert under DSSN(Norge), og det internasjonale forbundet IPSC. Grenen skiller seg fra andre grener først og fremst ved at man kan skyte i bevegelse. Skytteren vil på et stevne skyte ulike "stager" som kan betegnes som en løype med ulikt antall målskiver som skal treffes. På hver stage fåt man en "score" ut fra tid og poeng.

IPSC (International Practical Shooting Confederation) er organisert over store deler av verden. Reglene er like i alle land, og det gjør at man kan konkurrere i andre land uten å tenke på egne nasjonale regler. Som skytter kan man delta i ulike "divisjoner", som gir føringer for hva som er lov av våpen og utstyr. Mange velger å starte i "Production" der det benyttes standardiserte våpen uten mulighet til modifikasjoner. I andre enden finner man "Open", der det meste er lov, inkl bruk av rødpunkt.