Feltskyting

Felt har gjennom flere år vært en populær gren innenfor pistolskyting. Skytingen skiller seg fra baneskyting ved at man skyter på flere standplasser med ulike avstander. Skivenes utforming vil også endre seg fra standplass til standplass.

I en konkurranse vil man normalt skyte 10 standplasser med tilsammen 60 skudd. Tidsrammer vil variere noe fra hvilke klasse/våpen som man stiller i. Feltskyting gir mulighet til å starte i mange ulike klasser, og man vil ofte se at samme skytter stiller til flere starter på sammen stevne.

Felt er en spennende variant av pistolskyting, som gir mulighet til å konkurrere med ulike typer våpen, og på ulike mål/avstander.